Restart2020

Samfunnsutfordringene vi opplever nå påvirker næringslivet på ulike områder. De fleste bedrifter opplever delvis eller full stopp i sin virksomhet.

Målet er at alle skal tilbake i full virksomhet igjen, men hvordan kan ledere sikre en best mulig oppstart? Det er dette Restart2020 dreier seg om. Lønnsom oppstart raskest mulig.

Det har oppstått et nytt mulighetsvindu, og det er digitale salgsmøter. I løpet av den siste tiden har ledere tatt i bruk digitale møtearenaer for å sikre kommunikasjon med permitterte eller medarbeidere med hjemmekontor. Ledere har blitt komfortable med bruk av digitale møter, noe som er en unik mulighet for salgsorganisasjonen til å omstille seg for å gripe mulighetene.

 

Dette handler Restart2020 om

  • Slik sikrer du optimal oppstart
  • Ledergruppens mål og prioriterte vekstområder
  • Utarbeidelse av en konkret plan for digital markedsføring for leadsgenering
  • Segmentering – Hvilke kundegrupper bør du først ta kontakt med?
  • Digital oppstart for ledelse og selgere. Hvordan booke møter og gjennomføre disse på digitale møtearenaer?

Slik går vi frem. Last ned metodikken og opptak av webinaret.