Gratis mal:
Persona spørsmål

Bruk disse spørsmålene til å innhente informasjon hos kunder, selgere, markedsavdelingen og andre som har god kjennskap til kundene dine.


 

 

Last ned mal her:
"Persona spørsmål"